Hartziekten

De Cardiovasculaire afdeling van de Cliniques universitaires Saint-Luc biedt een volledig gamma van chirurgische en niet-chirurgische behandelingen aan voor allerlei hartaandoeningen.

De filosofie van de Cliniques universitaires Saint-Luc is het bieden van de minst invasieve duurzame behandeling die de beste levenskwaliteit voor de patiënt oplevert. Om de beste behandeling te kunnen aanbieden, wordt elke casus besproken tijdens multidisciplinaire bijeenkomsten van cardiologen, cardiochirurgen, cardioanesthesisten en andere medische en paramedische specialisten die betrokken zijn bij de patiëntenzorg.

Chirurgische behandelingen voor klepaandoeningen

De afdeling Cardiochirurgie van de Cliniques universitaires Saint-Luc speelt een pioniersrol bij de behandeling van hartklepaandoeningen. Meerdere geavanceerde technieken werden hier ontwikkeld, wat onze instelling tot een internationaal erkend centrum van expertise maakt waar chirurgen vanuit de hele wereld naartoe komen om te worden opgeleid.

We hebben specifieke expertise in de volgende 3 chirurgische technieken:

  • Aortaklepherstel: gedurende twintig jaar heeft het team onder leiding van professor Gébrine El Khoury meer dan duizend patiënten geopereerd die leden aan aandoeningen zoals het Marfan syndroom en een bicuspide aortaklep (2 aortaklepslippen in plaats van 3).
  • Aortaklepvervanging door een mechanische klep, een biologische klep of een autograft. De laatstgenoemde procedure, bekend als de Ross-procedure, betreft vervanging van de defecte aortaklep door de pulmonale klep van de patiënt die op zijn beurt wordt vervangen door een donorklep. In de loop van 25 jaar werden bijna 400 van deze procedures uitgevoerd in de Cliniques universitaires Saint-Luc.
  • Mitralisklepherstel: de afdeling Cardiochirurgie van de Cliniques universitaires Saint-Luc heeft ook 25 jaar expertise met het herstellen van mitraliskleppen. Het succespercentage van dergelijke procedures ligt in de buurt van de 100%. Vandaag de dag worden ze meestal uitgevoerd met behulp van de Da Vinci-robot, die het mogelijk maakt om te opereren via kleine incisies.

Kransslagaderbypass

Kransslagaderbypasschirurgie wordt in de Cliniques universitaires Saint-Luc uitgevoerd sinds 1985. Dankzij verbeterde preventie en de ontwikkeling van niet-chirurgische technieken is het aantal kransslagaderbypassoperaties steeds verder gedaald, van 500 naar 300 per jaar. “We zijn gespecialiseerd in het gebruik van borstslagaders ter vervanging van niet goed werkende kransslagaders (in plaats van bloedvaten van de benen )”, legt, professor El Khoury, hoofd van de afdeling Cardiochirurgie, uit. “Sinds enige tijd voeren we deze procedures uit met de Da Vinci-robot.”

Kunsthart

In afwachting van een harttransplantatie kan bij sommige patiënten met hartfalen een ventriculaire pomp in de thorax worden geïmplanteerd. Deze pomp neemt het werk van het linker ventrikel over. Sinds 2007 hebben ongeveer 30 patiënten deze techniek ondergaan.

Aneurysmabehandelingen

Een thorax- en/of buikaneurysma is een verbreding van de aorta (de slagader die vanuit ons hart door ons lichaam loopt tot in de benen) die optreedt in de buik of de thorax. Dergelijke aneurysmata worden bij de klassieke chirurgische techniek behandeld door het zieke deel van de aorta te vervangen door prothetisch materiaal. Bij de Cliniques universitaires Saint-Luc echter voeren onze chirurgen deze procedure bij voorkeur uit via een in de lies ingebrachte katheter. Elk jaar worden hier ongeveer vijftig thorax- en buikaneurysma’s behandeld met de kathetertechniek.

Interventionele katheterisatie

Wanneer het mogelijk is, geven onze specialisten de voorkeur aan het gebruik van niet-chirurgische behandelingen. “Structurele interventionele katheterisatie is met name nuttig als dit het mogelijk maakt om te opereren aan de structuren van het hart (kleppen, slagaders, ventrikels, enz.) zonder het ‘openmaken’ van de patiënt”, aldus Professor Christophe Beauloye, hoofd van de afdeling Cardiologie. Bij dit type behandeling wordt een kleine katheter via een incisie in de lies ingebracht en doorgevoerd naar het hart door de natuurlijke baan van de bloedvaten te volgen. Voorbeelden van procedures met gebruikmaking van interventionele katheterisatie zijn:

  • TAVI (Transcatheter aortic valve implantation), d.w.z. vervanging van de aortaklep door middel van katheterisatie. Deze minimaal-invasieve techniek is het geliefkoosde alternatief voor patiënten met een hoog chirurgisch risico. In België heeft de Cliniques universitaires Saint-Luc de meeste ervaring op dit gebied.
  • Percutaan mitralisklepherstel of Mitraclip betreft het samenclippen van de mitralisklepslips om deze weer lekbestendig te maken.
  • Paravalvulair lekherstel (als hechtingen in een klep loslaten of als er gaatjes ontstaan tussen hechtpunten).
  • Sluiting van een abnormale communicatie tussen de voorkamer of kamer, een “patent foramen ovale” (een “klepje” waarvan het de bedoeling is dat het kort na de geboorte sluit) of een linker hartoor.

Hartritmestoornisbehandelingen

Elektrofysiologische procedures omvatten behandelingen voor hartritmestoornissen met gebruikmaking van hartkatheterisatie. Dergelijke aritmieën zijn het gevolg van een onregelmatige elektrische activiteit in het hartweefsel.

 “We voeren radiofrequentie-ablatie (wegbranding) of cryo-ablatie van het hartweefsel uit”, legt professor Christophe Beauloye uit. “Het doel is om een eind te maken aan deze onregelmatige elektrische activiteit en te voorkomen dat die zich verspreidt naar andere structuren van het hart en dus steeds verdergaat.” Ongeveer 400 van dergelijke procedures worden elk jaar uitgevoerd in de Cliniques universitaires Saint-Luc, waarvan ongeveer honderd voor de behandeling van voorkamerfibrilatie.

Coronaire angioplastiek

Jaarlijks worden ongeveer 700 coronaire angioplastieken uitgevoerd in de Cliniques universitaires Saint-Luc. Dit houdt meestal het verbreden van een geblokkeerde kransslagader in door het plaatsen van een stent, een soort klein veertje dat de diameter van de getroffen slagader vergroot.

 

Meer informatie (voorlopig enkel in het Frans): www.saintluc.be en www.saintluc.be

 

 

ONZE SPECIALIST : Professor Christophe Beauloye

Hoofd van de afdeling Cardiologie van de Cliniques universitaires Saint-Luc

BEKIJK PROFIEL

ONZE SPECIALIST : Professor Gebrine El Khoury

Hoofd van de afdeling Cardiovasculaire en Thoraxchirurgie van de Cliniques universitaires Saint-Luc
Hoogleraar aan de Université Catholique de Louvain (UCL)

BEKIJK PROFIEL