Algemene voorwaarden

I. Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden

De toegang tot de website van Cliniques universitaires Saint-Luc is onderworpen aan de aanvaarding van onderhavige voorwaarden. Cliniques universitaires Saint-Luc behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website geheel of gedeeltelijk offline te halen, te wijzigen en te updaten, alsook deze Algemene Voorwaarden.

II. Inhoud en doel van de website

Cliniques universitaires Saint-Luc stelt deze website ter beschikking om op toegankelijke wijze  informatie te verschaffen aan internationale patiënten op zoek naar medische behandelingen in Cliniques universitaires Saint-Luc.

De informatie op deze website is een selectie van medische activiteiten uit alle medische specialismen aangeboden door Cliniques universitaires Saint-Luc. Meer informatie over alle medische specialismen is beschikbaar op de algemene website van het ziekenhuis: www.saintluc.be.

De informatie op de website van Cliniques Universitaires Saint-Luc dient uitsluitend voor informatieve doeleinden en vervangt op geen enkele wijze het advies, de diagnose en de evaluatie van de artsen.

III. Beperking van de aansprakelijkheid

De bezoeker maakt gebruik van de website op eigen verantwoordelijkheid en eigen risico. In geen enkel geval kan Cliniques universitaires Saint-Luc aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of negatieve gevolgen na het raadplegen van deze website.

Cliniques universitaires Saint-Luc kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van de aanwezigheid van onjuiste informatie op deze website.

IV. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Om toegang te krijgen tot de basisvoorzieningen van de website moeten geen persoonlijke gegevens worden verstrekt zoals naam, geboortedatum of adres. Er is ook geen identificatiemethode met login en wachtwoord vereist. Het doorgeven van informatie via het contactformulier gebeurt op vrijwillige basis en de verzamelde informatie wordt nooit doorgegeven aan derden. Er kan echter wel informatie worden verzameld over de connectie van de bezoekers via cookies en door het traceren van hun IP-adres. Dit gebeurt in overeenstemming met de wetgeving op de privacy en enkel en alleen om de inhoud van de website beter aan te passen aan de wensen en noden van de bezoekers.

In overeenstemming met de wetgeving heeft elke bezoeker het recht om alle gegevens met betrekking tot zijn of haar privacy te raadplegen en aan te passen.

V. Bescherming van intellectueel eigendom

De informatie, logo's, ontwerpen en alle elementen gepresenteerd op deze website worden beschermd door de wet op de intellectuele eigendom.     

VI. Links naar andere websites

De links op de website van Cliniques universitaires Saint-Luc naar andere websites of andere informatie impliceren niet dat Cliniques universitaires Saint-Luc de op die manier gepresenteerde producten of diensten aanbeveelt of onderschrijft. Cliniques universitaires Saint-Luc kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor het ter beschikking stellen van websites die door een hyperlink worden bereikt en evenmin voor de desbetreffende inhoud.

VII. Van toepassing zijnde wetgeving

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel - Franstalige rol - bevoegd. De van andere websites geïmporteerde inhoud valt onder de specifieke algemene voorwaarden van deze websites (bijvoorbeeld YouTube).

De website wordt beheerd door het International Office van Cliniques universitaires Saint-Luc.

Contact: international@saintluc.uclouvain.be