Levertransplantaties voor kinderen

De Cliniques Universitaires Saint-Luc hebben een internationaal erkende ervaring ontwikkeld op het gebied van levertransplantatie van een levende donor bij kinderen.

De afgelopen twintig jaar hebben meer dan 300 kinderen een lever van een levende donor getransplanteerd gekregen in de Cliniques Universitaires Saint-Luc. De afdeling levertransplantatie heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van deze techniek.

De lever is het enige orgaan in het menselijk lichaam dat kan regenereren. De 20% die is verwijderd bij de donor regenereert binnen een paar maanden. En de nieuwe lever groeit met het kind mee. Deze procedure heeft een overlevingspercentage van meer dan 95%.--> het is wel maar een stuk dat het kind krijgt?!

Indicaties voor levertransplantatie bij kinderen

Bij kinderen verschillen de pathologieën waarvoor deze interventie nodig is van die bij volwassenen. Het gaat voornamelijk over atresie (obstructie of ontbreken) van de galwegen, leverkanker, cholestase (galstagnatie) of fulminante hepatitis. De meeste kinderen die een levertransplantatie ondergaan in de Cliniques Universitaires Saint-Luc zijn jonger dan 5 jaar.

Andere hepatobiliaire procedures die worden uitgevoerd in de Cliniques universitaires Saint-Luc

De afdeling biedt ook gespecialiseerde chirurgische behandeling van levertumoren en portale hypertensie bij kinderen.

Samenwerking met artsen in het buitenland

Driekwart van de kinderen bij wie een lever van een levende donor wordt getransplanteerd in de Cliniques Universitaires Saint-Luc zijn afkomstig uit het buitenland. Ze worden naar ons doorgestuurd door artsen die met ons samenwerken en die bijvoorbeeld met deze techniek kennis gemaakt hebben terwijl ze hier hun opleiding volgden. In de loop der jaren heeft de afdeling  levertransplantatie bij kinderen een samenwerking  ontwikkeld met centra in Rusland, Oekraïne, Polen, Israël, Roemenië en andere Oost-Europese landen en in Algerije.

Grensoverschrijdende samenwerking

Voorafgaand aan de operatie verschaft de arts die met ons samenwerkt de informatie die het team van de Cliniques Universitaires Saint-Luc nodig heeft voor de behandeling van de patiënten (zowel ontvanger als donor). Net als bij alle mensen die een transplantatie hebben ondergaan, zullen levertransplantatiepatiënten voor de rest van hun leven onder behandeling blijven, niet alleen om het risico op afstoting te verminderen maar ook om de mogelijke impact van behandeling met immunosuppressiva op de gezondheid van het kind te controleren. Daarom werkt de afdeling Transplantatie van de Cliniques Universitaires Saint-Luc alleen met artsen samen die deze zorg kunnen verlenen zodra de kinderen weer in hun eigen land zijn.

Andere voorwaarden voor toegang tot de behandeling

Naast compatibiliteit van de lever tussen de kandidaat-donor en het kind moet de donor ook aan de volgende vereisten voldoen:

  • Tot de naaste familie behoren. In de overgrote meerderheid is een van de ouders donor.
  • In perfecte gezondheid verkeren en geen contra-indicaties voor chirurgie hebben (zoals overgewicht).

 

Meer informatie (voorlopig enkel in het Frans): www.saintluc.be en www.kidliver.org

ONZE SPECIALIST : PROFESSOR RAYMOND REDING

Hoofd van de afdeling Kinderchirurgie en de afdeling Transplantatie van de Cliniques universitaires Saint-Luc
Hoogleraar aan de Université catholique de Louvain (UCL)

BEKIJK PROFIEL