Levertransplantatie bij volwassenen met levende donor

Gezien het tekort aan beschikbare organen is levertransplantatie met levende donor zeker een te overwegen alternatief, met name voor internationale patiënten.

De Cliniques universitaires Saint-Luc hebben meer dan 30 jaar ervaring met levertransplantatie. Tussen 1984 en 2017 werden er meer dan 1.300 levertransplantaties bij volwassenen uitgevoerd. Gezien het groeiende aantal kandidaatpatiënten voor transplantaties en het tekort aan beschikbare organen zijn innovatieve technieken zoals levende donorlevertransplantatie (LDLT) ontwikkeld. Het zijn de anatomische en regeneratieve eigenschappen van de lever die dat mogelijk maken.

Internationale patiënten met een leverziekte die nood hebben aan een transplantatie kunnen zich niet registreren op de wachtlijst van de Eurotransplantatie (1). Daarom is LDLT voor hen de enige optie. In 2017 werden ongeveer honderd dergelijke procedures uitgevoerd in de Cliniques universitaires Saint-Luc.

Strenge donorselectie

Levertransplantatie is een complexe ingreep die een strenge selectie van de ontvanger vereist en zelfs nog strenger dient te zijn als het om de donor gaat.

In de meeste gevallen is de donor een familielid. Een donor die geen bloedverwant is kan ook in aanmerking komen, onder voorbehoud van de goedkeuring van de Ethische Commissie. Bij levertransplantaties is alleen de bloedgroep van cruciaal belang. Is er geen donor met dezelfde bloedgroep te vinden, dan blijft een ‘ABO-incompatibele’ transplantatie meestal mogelijk.

In alle gevallen moet de potentiële donor eerst een uitgebreide gezondheidscheck-up ondergaan (sommige onderzoeken kunnen al in het land van herkomst gebeuren). Daarna komen een aantal donorspecifieke onderzoeken. Het volume en de anatomische eigenschappen van de lever van de donor worden bestudeerd tot in het kleinste detail. De chirurgische strategie (of de linker- of rechterzijde van de lever wordt verwijderd) wordt geval per geval bepaald. Het doel van deze gepersonaliseerde benadering is de gezondheidsrisico’s voor zowel donor als ontvanger zoveel mogelijk te minimaliseren.

Monitoring van internationale patiënten

Als er geen complicaties zijn, blijft de donor ongeveer tien dagen in het ziekenhuis. Voor de ontvanger is de opnameperiode langer: gemiddeld 3 weken.

  • Regelmatige controle van de donor is nodig om een goed postoperatief resultaat te waarborgen zowel op de middellange als de lange termijn. Voor meerdere maanden staan er bloedonderzoeken op het programma. 6 maanden na de procedure gebeurt er in de Cliniques universitaires Saint-Luc ook een MRI-scan van de lever. Het doel hiervan is de regeneratie van de overgebleven lever te evalueren en eventuele complicaties uit te sluiten.
  • De follow-up van de ontvanger gaat levenslang door (met name hun antirejectietherapie) onder begeleiding van een hepatoloog. Bij internationale patiënten kunnen bloedonderzoeken in het land van herkomst gebeuren, maar de jaarlijkse check-up (beeldvorming en leverbiopsie) gebeurt in de Cliniques universitaires Saint-Luc.

(1) Eurotransplant omvat 8 Europese landen en is verantwoordelijk voor de toewijzing van organen aan de diverse transplantatiecentra van deze landen.

ONZE SPECIALIST : Dr Olga Ciccarelli

Hoofd van de eenheid voor Levertransplantatie bij Volwassenen in de Cliniques universitaires Saint-Luc

BEKIJK PROFIEL