Risicozwangerschappen en ingewikkelde geboorten

De afdeling Moeder en Kind van de Cliniques universitaires Saint-Luc beschikt over alle infrastructuur noodzakelijk om elke kritieke situatie voor, tijdens en na de bevalling optimaal op te vangen.

Een zwangerschap wordt beschouwd als risicovol wanneer een specifieke situatie of aandoening de gezondheid van de moeder of het kind zou kunnen beïnvloeden en/of de normale ontwikkeling van de zwangerschap. De meest voorkomende risicofactoren zijn:

  • de leeftijd van de moeder (> 40)
  • een meervoudige zwangerschap (tweeling, drieling, enz.)
  • een voorgeschiedenis van problemen bij de zwangerschap (vroegtijdige opening van de baarmoederhals, vroeggeboren kind, enz.)
  • een bepaalde medische voorgeschiedenis of chronische ziekte bij de moeder (diabetes, hypertensie, harttransplantatie, enz.)

Problemen met de zwangerschap of bevalling zijn vaak moeilijk of zelfs onmogelijk te voorspellen. Een ‘normale’ zwangerschap kan eindigen met een moeilijke bevalling. Omgekeerd kunnen veel risicozwangerschappen, als ze correct worden opgevolgd, uitmonden in een probleemloze bevalling. Maar een zwangere vrouw moet altijd onder medisch toezicht staan om een probleemloze zwangerschap te verzekeren.

De ideale infrastructuur

De verloskundige en neonatale afdelingen van de Cliniques universitaires Saint-Luc staan bekend om hun uitstekende infrastructuur en de hoge kwaliteit van hun zorg. Jaarlijks vinden er 1.800 geboorten plaats, waarvan driekwart risicozwangerschappen zijn.

Naast een verloskamer en een kraamafdeling beschikt de afdeling Moeder en Kind ook over:

  • een foetale geneeskunde-unit (raadplegingen, echografieën, invasieve en niet-invasieve technieken),
  • een Maternal Intensive Care-unit (MIC) - een opname-unit bij risicozwangerschappen,
  • twee neonatale units die zorgen voor pasgeboren en premature baby's vanaf 24 weken zwangerschap en/of die nood hebben aan speciale zorgen,
  • intensieve monitoring-overleg voor buitenpatiëntenzorg bij risicozwangerschappen en verloskundige noodgevallen.

Hooggespecialiseerd medisch personeel

De afdeling Moeder en Kind staat ook bekend om de deskundigheid, knowhow en sociale vaardigheden van haar zorgverleners.

Het personeel bestaat uit om en bij de vijftien gynaecologen en verloskundigen (consultants en administratief personeel), ongeveer honderd vroedvrouwen, gespecialiseerde verpleegkundigen en kinderverpleegkundigen, aangevuld met een perinataal geestelijke gezondheidsteam. Al deze zorgteams zijn ook getraind om ernstige gevallen zorgvuldig in te schatten en altijd gepast te reageren: ze bieden ondersteuning in moeilijke situaties, bij een eventueel perinataal sterfgeval en de verwerking van een eventueel verlies (1).

Veel patiënten uit het buitenland en buitenlanders die in België wonen, worden opgevangen door de Cliniques universitaires Saint-Luc. Het zorgteam spreekt Frans, Nederlands en Engels en ook veel andere talen zoals Arabisch, enz.

 (1) Een dood wordt beschreven als perinataal wanneer ze zich voor, tijdens of net na de bevalling voordoet.

ONZE SPECIALIST : Professor Frédéric Debiève

Hoofd van de Maternal Intensive Care-unit (MIC) van de Cliniques universitaires Saint-Luc

BEKIJK PROFIEL