Osteo-articulaire en prothesegerelateerde infecties

De Cliniques universitaires Saint-Luc bieden een multidisciplinair gecoördineerde aanpak voor de behandeling van bot-, gewrichts- en gewrichtsprothese-infecties.

Meer dan de helft van de osteo-articulaire infecties vloeien voort uit de plaatsing van een heup- of knieprothese. Dit type infectie kan ook optreden na een fractuur of voorkomen in het bloed. Elke jaar behandelt de Infectious Orthopedic Surgery Unit van de Cliniques universitaires Saint-Luc ongeveer 150 gevallen, inclusief patiënten uit het buitenland.

Behandeling van osteo-articulaire infecties

Aangezien ze zich in de botten bevinden, in de gewrichten of rond de prothese vraagt de grote meerderheid van deze infecties om een chirurgische ingreep gecombineerd met antibiotica. Voor een optimale genezing moeten zowel een hervalling als antibioticaresistentie (1) vermeden worden. Vandaar dat het belangrijk is de juiste keuzes te maken en de behandelingen optimaal te coördineren.

Een winnende trio

De kracht van de Infectious Orthopedic Surgery Unit schuilt in de multidisciplinaire benadering:

  • In het laboratorium analyseert en identificeert een microbioloog de kiem die de infectie veroorzaakt. Dit is essentieel om voor elk specifiek geval de meest geschikte behandeling vast te stellen.
  • Een specialist in infectieziekten bepaalt de juiste antibioticabehandeling, de juiste doses en de correcte duur.
  • Een orthopedisch chirurg is uitermate gespecialiseerd in het behandelen en voorkomen van deze infecties en het reinigen, verwijderen en vervangen van prothesen.

Follow-up

Een behandeling van osteo-articulaire infecties kost tijd. Er bestaat altijd kans op hervallen, dus is een aangepaste monitoring en opvolging essentieel.

Wanneer patiënten het ziekenhuis verlaten, worden ze thuis nog 3 maanden behandeld met antibiotica. Gedurende die tijd worden ze elke maand door hun arts onderzocht. Zijn er geen complicaties en hervalt de patiënt niet, dan gebeurt het monitoren verder elke 3 maanden en dat 2 jaar lang.

Patiënten krijgen ook de raad om hun orthopedisch chirurg te raadplegen 3 maanden, 6 maanden, 1 jaar en 2 jaar na hun operatie. Vindt er gedurende deze periode van 2 jaar geen terugval plaats, dan wordt de patiënt als genezen beschouwd.

***voetnoten***

(1) Antibioticaresistentie betekent dat een bacterie een of meer behandelingen met antibiotica kan weerstaan en die behandelingen dus ondoeltreffend zijn.

ONZE SPECIALIST : Professor Olivier Cornu

Hoofd van de afdeling Orthopedische en Traumachirurgie van de Cliniques universitaires Saint-Luc.

BEKIJK PROFIEL