Niertransplantatie met een levende donor

Het medisch-chirurgisch niertransplantatieteam van de Cliniques universitaires Saint-Luc voert sinds 1963 niertransplantaties met een levende donor uit.

De Cliniques universitaires Saint-Luc hebben een lange geschiedenis van niertransplantaties met een levende donor. De patiënten komen zowel uit België als uit het buitenland en het succespercentage ligt iets onder de 100%. Niertransplantatie is geïndiceerd voor alle patiënten met chronische nierinsufficiëntie die het eindstadium van de ziekte naderen of hebben bereikt (dialyse is dan noodzakelijk). Alle patiënten worden behandeld door een multidisciplinair team in een medische omgeving die een combinatie biedt van het hoogste niveau van vaardigheid en technologie. Dit omvat samenwerking door professionals uit verschillende disciplines, van de pre-operatieve voorbereiding tot en met de periode na de transplantatie voor zowel donor als ontvanger.

De voordelen van niertransplantatie met een levende donor

  • vermijden van de wachttijd waarmee transplantaties gepaard gaan
  • transplantatie kan plaatsvinden voordat dialyse nodig is
  • procedures kunnen vooraf worden gepland voor donor en ontvanger
  • betere orgaankwaliteit als gevolg van donorselectie
  • betere resultaten op de korte en de lange termijn

Beoordeling van donor en ontvanger

Buitenlandse paren van donor/ontvanger worden gevraagd hun medische dossiers vooraf toe te sturen. Daarin staat immers een overzicht van alle onderzoeken die reeds zijn uitgevoerd in hun eigen land. Indien mogelijk is het aan te raden om dit via hun arts te regelen. Deze eerste stap kan soms onnodig reizen vermijden. De eindbeoordeling die het team in staat zal stellen om te bepalen of de transplantatie kan plaatsvinden in totale veiligheid voor donor en ontvanger moet echter worden uitgevoerd in de Cliniques universitaires Saint-Luc, na een multidisciplinaire consultatie.

Zorg na de transplantatie

Na de tijd die in het ziekenhuis is doorgebracht voor verwijdering en transplantatie van de nier krijgen donor en ontvanger medische nazorg. Gedurende de eerste drie maanden krijgt de ontvanger twee maal per week opvolgingsconsultaties bij het nefrologieteam om te kijken of het transplantaat goed functioneert en de behandeling met immunosuppressiva aan te passen. Hierna moet de zorg worden overgedragen aan een medisch team in het land waar de patiënt woont. Het team van de Cliniques universitaires Saint-Luc blijft beschikbaar om verdere zorg te verlenen, afhankelijk van de vereisten van elke patiënt. Voor de donor worden jaarlijkse bloed- en urinetests voor de rest van zijn/haar leven plus regelmatige bloeddruktests in het thuisland à wat is er met een Belg die in Guinea woont bv, dan is het toch niet z’n thuislandsterk aanbevolen.

 

Meer informatie (voorlopig enkel in het Frans): www.saintluc.be

ONZE SPECIALIST : PROFESSOR MICHEL MOURAD

Hoofd van de afdeling Nier- en pancreastransplantatie van de Cliniques universitaires Saint-Luc
Hoogleraar aan de Université Catholique de Louvain (UCL)

BEKIJK PROFIEL