Stamceltransplantaties

De Cliniques universitaires Saint-Luc lopen voorop op het gebied van celtherapie en met name stamceltransplantatie. Een toenemend aantal patiënten krijgt nu deze innovatieve behandelingen.

Het onderscheidende kenmerk van stamcellen is dat ze kunnen transformeren tot gelijk welke cel van het menselijk lichaam. Wanneer ze zich vermenigvuldigen, kunnen ze zich differentiëren in huidcellen, botcellen, levercellen, alvleeskliercellen, enz. Het vormt een klasse van nieuwe “levende geneesmiddelen” die men “geneesmiddelen voor geavanceerde therapie” noemt.

Van lever- en vetweefsel afgeleide stamcellen

In de Cliniques universitaires Saint-Luc kunnen momenteel van lever- en vetweefsel afgeleide stamcellen worden aangeboden als alternatieve behandeling voor weefselbeschadiging (bot, huid, zachte weefsels,...) of ook voor het herstellen van een ontoereikende leverfunctie.

Deze cellen zijn “levend” en behoren tot een specifieke klasse van geneesmiddelen, de zogenaamde “geneesmiddelen voor geavanceerde therapie”.

De celbanken met de van vetweefsel afgeleide stamcellen en leverstamcellen maken deel uit van het “Centrum voor cel- en weefseltherapie”.

Transplantatie met van vetweefsel afgeleide stamcellen voor weefselherstel (zacht weefsel, bot)

Van vetweefsel afgeleide stamcellen kunnen worden gebruikt om botstructuren, huidbeschadigingen of zacht weefsel te reconstrueren.

Deze cellen worden verkregen via een seeding van vetweefsel van de patiënt (autologe cellen) of van een donor (allogene cellen).

De celteelt wordt uitgevoerd in de steriele kamers van het centrum voor cel- en weefseltherapie. De celteelt duurt enkele weken waarna de cellen klinisch kunnen worden gebruikt.

Leverstamcellen

Veel aangeboren stofwisselingsziekten zijn het gevolg van de afwezigheid van een enzym dat normaal gesproken wordt geproduceerd door de lever. Bij het implanteren van leverstamcellen van een gezonde donor is het de bedoeling om de enzymdeficiëntie te corrigeren. Bovendien hebben deze cellen immunomodulerende en anti-fibrotische eigenschappen die in verworven leverziekten kunnen worden benut.

Met zijn team heeft professor Étienne Sokal, hoofd van de afdeling Kindergastro-enterologie en -hepatologie van de Cliniques universitaires Saint-Luc, een medicatie ontwikkeld op basis van leverstamcellen. Momenteel wordt deze innovatieve celtherapie bestudeerd en getest bij stofwisselingsziekten van de lever (ureumcyclusdefecten, organische acidurie, Crigler-Najjar-syndroom), maar ook bij bepaalde stollingsfactordeficiënties (bij hemofilie bijvoorbeeld), bepaalde ontstekingsaandoeningen (acute of chronische hepatitis) en bij immuungebaseerde aandoeningen zoals een afstoting en/of progressieve fibrose na orgaantransplantatie.

Andere bronnen van stamcellen

Andere weefselbronnen (gelei van Wharton uit de navelstreng bijvoorbeeld, alvleeskliercellen of mesenchymale stamcellen uit beenmerg) worden ook geëvalueerd en maken het onderwerp uit van pre-klinische ontwikkeling (translationeel onderzoek) in het instituut voor experimenteel en klinisch onderzoek.

Naar de Cliniques universitaires Saint-Luc komen voor celtherapie

  • Internationale patiënten die voordeel willen halen uit celtherapie moeten worden doorverwezen door een afdeling van de Cliniques universitaires Saint-Luc. De van vetweefsel afgeleide stamceltransplantaties die door de vetweefselbank worden uitgevoerd, worden in feite altijd uitgevoerd in dubbele consultatie met de desbetreffende afdeling: orthopedie of neurochirurgie voor botreconstructie en plastische chirurgie of dermatologie voor huidreconstructie.
  • Internationale patiënten die deel willen uitmaken van de klinische onderzoeken die worden uitgevoerd naar leverstamcellen wordt gevraagd om contact op te nemen met de afdeling Kindergastro-enterologie en -hepatologie van de Cliniques universitaires Saint-Luc.

ONZE SPECIALIST : PROFESSOR ETIENNE SOKAL

Hoofd van de afdeling Kindergastro-enterologie en -hepatologie van de Cliniques universitaires Saint-Luc.
Directeur van het Pediatrisch klinisch onderzoekscentrum van de Université catholique de Louvain en van het Pediatrisch onderzoekslaboratorium (Instituut voor experimenteel en klinisch onderzoek)
Hoogleraar aan de Université catholique de Louvain (UCL)

BEKIJK PROFIEL